Druga opinia medyczna

Moim Pacjentkom zapewniam drugą opinię medyczną. Jako lekarz ginekolog, specjalista w diagnostyce i leczeniu niepłodności, na co dzień spotykam się z wieloma przypadkami schorzeń ginekologicznych lub nieprawidłowości anatomicznych o rozmaitym podłożu. Wychodząc z założenia, że każdy przypadek wymaga poświęcenia mu wnikliwej uwagi, przed przystąpieniem do postępowania diagnostycznego i wdrożenia odpowiednio dobranego programu leczenia, zbieram obszerny wywiad medyczny i dokonuję wstępnych badań, w tym: badań profilaktycznych nadających właściwy kierunek całemu postępowaniu medycznemu. Zalecanej diagnostyki i programu leczenia nie opieram jedynie na dotychczasowych diagnozach, lecz każdy przypadek rozpatruję samodzielnie, co pozwala na dobór alternatywnej metody leczenia o wyższej niż proponowane dotąd skuteczności.

 

pan doktor

Co daje druga opinia medyczna w ginekologii?

Druga opinia medyczna to ponowna specjalistyczna ocena m.in. w sytuacji, gdy u Pacjentki zostanie zdiagnozowana poważna choroba. Takie sytuacje w ginekologii mogą dotyczyć m.in.: stwierdzenia niepłodności, występowania endometriozy lub innych poważnych schorzeń. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej i ponownej weryfikacji przypadku doświadczony lekarz ginekolog stwierdzić może, czy przyjęta dotąd metoda postępowania medycznego i postawiona diagnoza zostały orzeczone słusznie. Druga opinia medyczna pozwala na zasięgnięcie fachowej porady specjalisty oraz przyjęcie najskuteczniejszej – często alternatywnej metody leczenia. Dając nadzieję na całkowite wyleczenie trudnych do leczenia schorzeń, pozwala skutecznie rozwiązywać problemy zdrowotne.